Francais English Nederlands

Duurzaamheid

2017

Dit is het geïntegreerde jaarverslag over 2017. Hierin hebben we onze financiële en mvo-informatie samengevoegd. De pdf is het beste te lezen op tablet of desktop.

Bekijk ons geïntegreerd jaarverslag »

2016

Dit is het eerste jaar waarbij we onze financiële en mvo-informatie samen hebben gevoegd in een geïntegreerd jaarverslag, want zakendoen kan wat ons betreft niet anders dan duurzaam. Alleen dan kunnen we de brouwerij straks nog mooier doorgeven dan ze nu al is. De pdf is het beste te lezen op tablet of desktop.

Bekijk ons geïntegreerd jaarverslag »

Bekijk onze handleiding MVO-rapportage 2016 »

In ons jaarverslag staan de activiteiten genoemd  waarmee we in 2016 bezig zijn geweest. Een belangrijke activiteit is het Boer,Bier,Water project.

Binnen het Boer,Bier,Water programma zijn we actief bezig om het gezuiverde effluent te gebruiken in de landbouw. Het project, onder de naam F2AGRI,  wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling.

Project F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’ en is een grensoverschrijdend project. Met de nodige technische maatregelen  wordt het hergebruik van industrieel effluent (gezuiverd afvalwater) in de land- en tuinbouw mogelijk gemaakt. Bavaria werkt hiervoor o.a. samen met het Belgische Ardo.

Concreet zal het industrieel gezuiverd afvalwater (effluent) van Bavaria (Lieshout) en het Vlaamse groenteverwerkend bedrijf Ardo (Ardooie) ter beschikking gesteld worden voor de bevloeiing van land- en tuinbouwers in de onmiddellijke omgeving. Hoewel beide familiebedrijven geen verplichtingen hebben omtrent het ter beschikking stellen van effluent en ook geen onmiddellijke return zullen krijgen, streven ze naar duurzaam watergebruik zowel binnen als buiten het bedrijf.

Bij Bavaria zal een waterverdeelsysteem geïnstalleerd worden, bij Ardo een irrigatienetwerk. Een honderdtwintigtal landbouwers zullen uiteindelijk gebruik kunnen maken van het gezuiverde water.

Alle info over dit project kunt u terugvinden op www.f2agri.eu.
F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

2015

Het mvo-verslag van 2015 vind je op http://duurzaamheid.bavaria.com/